Nova stranica obrazovanja

Homo sapiens (lat.) – umni čovjek, kako sam pojam kaže, biće koje svojim čulima konzumira svijet oko sebe. Ako se pitate čemu antropološka tema početkom ovog posta, zapravo je riječ o načinu na koji primamo i dajemo informacije, odnosno načinu na koji usvajamo znanja.

stepan_kranjcec_ricount

Primjer uporabe grafičkih elemenata uz tekstualnu teoriju

Izravno povezani sa svijetom koji nas okružuje, upijamo informacije pomoću pet osnovnih osjetila: vidom, sluhom, njuhom, opipom i okusom. Brže i temeljitije usvajamo znanja ako povezujemo informacije dobivene različitim čulima.

U fazama razvoja ljudske vrste, neka su čula bila važnija i razvijenija od drugih. Tako je naš daleki predak, za vrijeme lova, imao izuzetno istančan sluh i njuh (što je danas ostalo prisutno u pokojim izoliranim plemenima svijeta).

Dominacija određenog čula varira kod svakog pojedinca, no kao svjedoci vremena u kojem živimo, moramo istaknuti svoju izloženost vizualnoj komunikaciji i njezinu apsolutnu prevlast. Prosječni čovjek, samo osjetom vida, danas prima oko 80% informacija iz vanjskog svijeta. Sjetimo se samo količine primljenih informacija u jednom danu i izdvojimo one koje nisu primljene vizualnim putem. Pametni telefoni, računala, časopisi, reklame, TV, samo su dio čitavog spektra vizualnih informacija kojima smo svakodnevno izloženi.

Opće je poznato kako se čovjekov mozak sastoji od dvije hemisfere: lijeve – verbalne ili analitičke i desne – ikoničke, tj. holističke strane. Ako istodobno koristimo obje polovice mozga, naš se potencijal umnogostručuje, primjerice naša sposobnost povezivanja i usvajanja.

 

stepan_ricount

Tekst vs znak

Svi smo učili, no jesmo li i usvojili učeno?

U klasičnom obrazovanju kroz koje smo gotovo svi prolazili, prevladava verbalno mišljenje, dok je vizualno zanemareno. Zanemarujući urođene sposobnosti promatranja, odnosno vizualno predočavanje i vizualno mišljenje u obrazovanju zapravo učimo sporije, dok usvojeno znanje vrlo često ne ostaje dugoročno pohranjeno.

Također, neusporedivo je veća brzina usvajanja veće količine informacija kada su one primljene slikovnim ili znakovnim putem nego riječima. Stoga se okreće nova stranica obrazovanja: ONLINE EDUKACIJA koja je prvenstveno vizualnom isporukom informacija prilagođena svim korisnicima. Kroz online video sadržaje, znanje je dostupno u vizualnom i auditivnom obliku, popraćeno tekstualnim sadržajima koji ga upotpunjuju.

Dostupnost znanja ne samo da je pojednostavljena, već je i besplatna, a jedina prepreka koja stoji između znanja i nas smo mi sami.

 

Piše: Valentina Stepan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s