Nova stranica obrazovanja

Homo sapiens (lat.) – umni čovjek, kako sam pojam kaže, biće koje svojim čulima konzumira svijet oko sebe. Ako se pitate čemu antropološka tema početkom ovog posta, zapravo je riječ o načinu na koji primamo i dajemo informacije, odnosno načinu na koji usvajamo znanja. Izravno povezani sa svijetom koji nas okružuje, upijamo informacije pomoću pet…