Nova stranica obrazovanja

Homo sapiens (lat.) – umni čovjek, kako sam pojam kaže, biće koje svojim čulima konzumira svijet oko sebe. Ako se pitate čemu antropološka tema početkom ovog posta, zapravo je riječ o načinu na koji primamo i dajemo informacije, odnosno načinu na koji usvajamo znanja. Izravno povezani sa svijetom koji nas okružuje, upijamo informacije pomoću pet…

3 razloga zašto učiti kroz video

Piše: Krešimir Linić Video je “žargon” današnjice. Od početaka kinematografije, pa kroz period popularizacije TV-a šezdesetih godina prošlog stoljeća, video se nametnuo kao poželjan oblik komunikacije i zabave. U današnje vrijeme TV još uvijek predstavlja vodeći medij, dosežući u SAD-u 89% korisnika, dok drugi medij na ljestvici – internet – Ima tenedenciju rasta korištenja, upravo…